Pohybová príprava

Pohybová príprava s Joy Academy je zameraná na všestranný rozvoj dieťaťa.  Zameriavame sa na rozvoj dieťaťa po fyzickej stránke (rozvoj koncídie, rýchlosti, vytrvalosti, obratnosti) a taktiež po psychickej stránke (formovanie vôľových vlastností, tímovosti, spolupráce, fair-play), ktoré priamo vplývajú na celkovú odolnosť dieťaťa, ako aj získavanie návykov smerujúcich k pravidelnému športovaniu, a tým udržiavaniu zdravého životného štýlu.

Tréningový proces bude pozostávať z prvkov zameraných na všeobecnú športovú a pohybovú prípravu, a výkonom bude primeraný deťom vo veku 5 – 10 rokov. Jeho súčasťou sú základy športových hier (futbal, basketbal, florbal, volejbal, vybíjaná atď.), vodných športov, atletiky, gymnastiky, ako aj tréningy na kolieskových i ľadových korčuliach, bicykloch, či horolezeckej stene.

Pohybová príprava je primárne určená pre deti, ktoré navštevujú súkromnú školu Gymnázium Česká. Hlavnou trénerkou je už ďeťom aj rodičom dobre známa Vlaďka Šnejtová

Náš spoločný cieľ

Naším cieľom je vypestovať u dieťaťa pozitívny vzťah k športu a prirodzený pohybový návyk, ktorý je základom zdokonaľovania  úrovne pohybových schopností a zručností. Prirodzenou súčasťou je taktiež zdravý životný štýl, ktorý napomáha rovnováhe duševného a fyzického zdravia. Práve v období od 5 do 10 rokov je budovanie zdravých návykov veľmi dôležité. 

Rozvoj jemnej a hrubej motoriky priamo súvisí s rozvojom myslenia, reči a zlepšuje procesy učenia sa.

Vedieme deti k samostatnosti, socializácii, disciplíne a zdravej schopnosti dosahovať športový výkon a najmä prekonávať samého seba.

Každé dieťa môže zažiť úspech, rásť vlastným tempom a zlepšovať sa krok po kroku. Prioritou našich trénerov je motivovať, povzbudzovať každé jedno dieťa bez rozdielu veku a športovej výkonnosti. 

Rešpektujeme individuálnu výkonnostnú úroveň dieťaťa, ktorú rozvíjame modernými tréningovými metódami. Podporujeme vnútornú motiváciu k športu, ktorá má najväčší vplyv na rozvoj pohybových zručností.

Individuálny profesionálny prístup trénerov napomáha rozvoju športovej zdatnosti v tréningových skupinách s možnosťou neustáleho rastu.

Tréningy

Tréningy všeobecnej pohybovej a športovej prípravy sú založené na športových a pohybových aktivitách, ktoré budú obsahovať prvky atletiky, športovej gymnastiky a loptových hier. Počas tréningov budú deti plnohodnotne využívať športové prostriedky, a pomôcky.

Počas tréningov dieťa získa istotu pri základných lokomočných pohyboch (chodení, behaní, podliezaní, preliezaní, hodoch i skokoch), či rozvoja kinesteticko-diferenciačnej schopnosti, a to zosynchronizovanie polohy a pohybov rúk a nôh pri jednotlivých športových činnostiach.

Tréningový rok trvá 10 mesiacov (september – jún). Počas tohto obdobia deti absolvujú 90 tréningov. Tie sú rozdelené na dve časti:

 • 75 minútový tréning – 2x do týždňa
 • 150 minútový tréning – 1x do mesiaca

Tréningový rok je rozdelený na 3 časti na základe, ktorých sa uhrádzajú tréningy. V cene je zahrnutý tréningový proces, materiálno-technické zabezpečenie (tréningové pomôcky) a zabezpečenie priestorov (ihrisko, telocvičňa a pod.)

Trimester Počet tréningov Cena
Sept - Dec 34 tréningov 323€
Jan - Mar 28 tréningov 266 €
Apr - Jún 28 tréningov 266 €

Cena zahŕňa

 • Monitoring dieťaťa (test motorických schopností) a jeho vyhodnotenie, ktoré bude následne zaslané rodičovi so zámerom poskytnúť report o zmenách vo výkonnosti diťaťa vplyvom vplyvom rôznorodých tréningov.
 • Evidencia dochádzky a typov tréningov
 • Vytvorenie skupín s ohľadom na rozdieľnosť a výkonnosť jednotlivých členov. Ak bude potrebný ďalší tréner – sme pripravení.
 • Individuálny prístup priamo počas tréningu a aj pri komunikácii s rodičmi.
 • Spolupráca so vzdelávacím centrom www.edupark.sk, s ktorým neustále zlepšujeme náš pedagogický prístup.

Lyžiarske sústredenia

Lyžiarske sústredenia sú doplnkovou ponukou k pohybovej príprave. Účasť na nich je dobrovoľná a hradená samostatne. Zúčastniť sa môžu aj iné osoby, ktoré prejavia záujem.

Lyžiarske sústredenia robíme formou zájazdov, ktoré absolvujú rodičia spolu so svojimi deťmi. Počas dňa majú deti vytvorený priestor na zdokonaľovanie svojich lyžiarskych schopností s našimi trénermi.

Tréningy na snehu budú zamerané na osvojenie základov zjazdového lyžovania a zdokonaľovania špeciálnych lyžiarskych zručností, ktoré smerujú k ľahšiemu nácviku súčasnej carvingovej techniky rôznych zjazdárskych disciplín. Postupné zvyšovanie náročnosti s využitím metodiky lyžovania bude zastrešené skúsenými trénermi.

Súčasťou sústredenia je lyžiarska výučba hravou formou, výučba správania sa na zjadovke (Biely kódex) a animačný program pre deti.

 • Počas zimnej sezóny plánujeme 10 dní na snehu.
 • Sústredenia na snehu nie sú zahrnuté v ročnom poplatku, ich cena sa počíta na základe:
  • Ceny ubytovania, stravy a skipassu
  • Nákladov na trénerov
  • V prípade zabezpečenia spoločnej dopravy: prenajatie vozidla + náklady na dopravu
 • Doprava na na miesto určenia nie je súčasťou ceny sústredenia

Prihlásiť sa môžete už teraz

Vyplňte krátky formulár a my vás budeme ďalej informovať. Prihlášky treba odoslať do 10.9.2021. Tešíme sa na Vás!

Meno a priezvisko rodiča*
E-mail*
Počet detí*
Počet detí, ktoré by ste chceli prihlásiť
Vyberte vyhovujúce dni tréningov*

Garanti Joy Academy

Mgr. Andrej Nikel

 • Telesná výchova a Geografia UMB Banská Bystrica
 • Inštruktor Alpských disciplín III. kvalifikačného stupňa
 • Tréner Severských disciplín II. stupňa
 • Juniorský reprezentant SR v skoku na lyžiach 1997 – 2001
 • Viacnásobný medailista z MSR v juniorskej aj seniorskej kategórii
 • Účastník MS juniorov v skoku na lyžiach 1998, 1999, 2000
 • Účastník Zimnej olympiády mládeže 1999
 • Reprezentácia SR v skoku na lyžiach na Európskej úrovni 1997 – 2001
Zuzana Rázusová

PaedDr. Zuzana Rázusová PhD.

 • PaedDr., PhD.-PhD. – Veľký doktorát v rámci športu zjazdové lyžovanie v odbore športová edukológia
 • PaedDr. – Malý doktorát v rámci športu zjazdové lyžovanie v odbore trénerstvo
 • IV. st. kvalifikačný Tréner zjazdové lyžovanie
 • V. st. Tréner Atletika
 • V žiackej kategórií majsterka Slovenska zjazdové lyžovanie slalom 1998, 1999
 • Viacnásobná majsterka Slovenska v behu cez prekážky na 200 m, 400 m v rokoch 1998-2004 v žiackej a juniorskej kategórii

Tréneri

Vladimíra Šnejtová

Mgr. Vladimíra Šnejtová

 • učiteľstvo telesnej výchovy a športu, šport a zdravie FTVŠ Bratislava
 • inštruktorka lyžovania SLZ
 • inštruktorka snowboardingu SAS
 • som súčasťou projektu „Tréneri v škole“
 • účastníčka MMM v KE (19.miesto), účastníčka viacerých polmaratónov

Mgr. Eva Vengerová

 • Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu
 • Odbor/špecializácia: pedagogika/učiteľstvo
 • Telesná výchova a občianska výchova
 • Prvá – druhá atestácia pedagogických zamestnancov – Odbor/špecializácia: Telesná a športová výchova
 • SLZ – Inštruktor lyžovania II. triedy /od r. 2004/
 • SAZ – Rozhodca atletiky
 • Vodná záchranná služba SČK – Plavčík, kvalifikačný stupeň- bronz
 • 11 ročná prax Atletický oddiel STU Bratislava – trénerka atletickej prípravy detí v školskom veku ako aj profesionálnej atletickej prípravy
 • Interski Snowsport School – Inštruktorka lyžovania /prax v zahraničí/
 • Viacnásobná medailistka  MSR v sedemboji v žiackych kategóriách
 • V súčasnosti aktívna účastníčka vytrvalostných behov – polmaratónov a maratónov