Pohybová príprava

Pohybová príprava s Joy Academy je zameraná na všestranný rozvoj dieťaťa.  Zameriavame sa na rozvoj dieťaťa po fyzickej stránke (rozvoj kondície, rýchlosti, vytrvalosti, obratnosti) a taktiež po psychickej stránke (formovanie vôľových vlastností, tímovosti, spolupráce, fair-play), ktoré priamo vplývajú na celkovú odolnosť dieťaťa, ako aj získavanie návykov smerujúcich k pravidelnému športovaniu, a tým udržiavaniu zdravého životného štýlu.

Tréningový proces bude pozostávať z prvkov zameraných na všeobecnú športovú a pohybovú prípravu, a výkonom bude primeraný deťom vo veku 5 – 10 rokov. Jeho súčasťou sú základy športových hier (futbal, basketbal, florbal, volejbal, vybíjaná atď.), vodných športov, atletiky, gymnastiky, ako aj tréningy na kolieskových i ľadových korčuliach, bicykloch, či horolezeckej stene.

Obsah stránky

Náš spoločný cieľ

Naším cieľom je vypestovať u dieťaťa pozitívny vzťah k športu a prirodzený pohybový návyk, ktorý je základom zdokonaľovania  úrovne pohybových schopností a zručností. Prirodzenou súčasťou je taktiež zdravý životný štýl, ktorý napomáha rovnováhe duševného a fyzického zdravia. Práve v období od 5 do 10 rokov je budovanie zdravých návykov veľmi dôležité. 

Rozvoj jemnej a hrubej motoriky priamo súvisí s rozvojom myslenia, reči a zlepšuje procesy učenia sa.

Vedieme deti k samostatnosti, socializácii, disciplíne a zdravej schopnosti dosahovať športový výkon a najmä prekonávať samého seba.

Každé dieťa môže zažiť úspech, rásť vlastným tempom a zlepšovať sa krok po kroku. Prioritou našich trénerov je motivovať, povzbudzovať každé jedno dieťa bez rozdielu veku a športovej výkonnosti. 

Rešpektujeme individuálnu výkonnostnú úroveň dieťaťa, ktorú rozvíjame modernými tréningovými metódami. Podporujeme vnútornú motiváciu k športu, ktorá má najväčší vplyv na rozvoj pohybových zručností.

Individuálny profesionálny prístup trénerov napomáha rozvoju športovej zdatnosti v tréningových skupinách s možnosťou neustáleho rastu.

Charakteristika tréningových jednotiek

Tréningy všeobecnej pohybovej a športovej prípravy sú založené na športových a pohybových aktivitách, ktoré budú obsahovať prvky atletiky, športovej gymnastiky a loptových hier. Počas tréningov budú deti plnohodnotne využívať športové prostriedky, a pomôcky.

Počas tréningov dieťa získa istotu pri základných lokomočných pohyboch (chodení, behaní, podliezaní, preliezaní, hodoch i skokoch), či rozvoja kinesteticko-diferenciačnej schopnosti, a to zosynchronizovanie polohy a pohybov rúk a nôh pri jednotlivých športových činnostiach.

Základy racionálnej techniky pohybovej techniky (atletická abeceda, nízky a polovysoký štart, švihový a šliapavý beh, šprint, vytrvalostný beh, štafetový beh, hod loptičkou a pod.)

Technika správnych a polôh a pohybov tela, formovanie telesných proporcií, akrobatické cvičenia, skoky a obraty, cvičenia na náradí a s náčiním, relaxačné a dychové cvičenia, cvičenia kĺbovej pohyblivosti a elasticity svalov.

Rozvíjanie kondičných, kondično-koordinačných a koordinačných schopností, lokomočné pohyby, kondičná zložka, technická zložka gymnastických športov

Systematika herných činností, základná terminológia, technika herných činností jednotlivca, základné pravidlá, spolupráca, húževnatosť, sebazdokonaľovanie, základy športového správania v duchu fair-play.

Monitoring dieťaťa (test motorických schopností) a jeho vyhodnotenie, ktoré bude následne zaslané rodičovi so zámerom poskytnúť report o zmenách vo výkonnosti dieťaťa vplyvom rôznorodých tréningov.

Počas celého roka sú súčasťou pohybovej prípravy počas víkendových tréningov sezónne športové aktivity ako bicyklovanie, inline korčulovanie, korčuľovanie na ľadových korčuliach, lezenie, plávanie, turistika a pod.

Tréningy

Pozývame vás na otvorený tréning, ktorý sa uskutoční 8.9. v telocvični SZŠ Česká.

Tréningový rok trvá 10 mesiacov (september – jún). Počas tohto obdobia deti absolvujú 91 tréningov. Tie sú rozdelené na dve časti:

 • 75 minútový tréning – 2x do týždňa
 • 150 minútový tréning – 1x do mesiaca

Tréningy sa budú konať v Bratislave na SZŠ Česká v utorok a vo štvrtok.

Cena pohybovej prípravy a platby

Tréningový rok je rozdelený na 3 časti na základe, ktorých sa uhrádzajú tréningy. V cene je zahrnutý tréningový proces, materiálno-technické zabezpečenie (tréningové pomôcky) a zabezpečenie priestorov (ihrisko, telocvičňa a pod.)

Trimester Počet tréningov Cena
Sept - Dec 35 tréningov 350€
Jan - Mar 25 tréningov 250 €
Apr - Jún 30 tréningov 300 €
 • Monitoring dieťaťa (test motorických schopností) a jeho vyhodnotenie, ktoré bude následne zaslané rodičovi so zámerom poskytnúť report o zmenách vo výkonnosti dieťaťa vplyvom rôznorodých tréningov.
 • Evidencia dochádzky a typov tréningov
 • Vytvorenie skupín s ohľadom na rozdieľnosť a výkonnosť jednotlivých členov. Ak bude potrebný ďalší tréner – sme pripravení.
 • Individuálny prístup priamo počas tréningu a aj pri komunikácii s rodičmi.
 • Spolupráca so vzdelávacím centrom www.edupark.sk, s ktorým neustále zlepšujeme náš pedagogický prístup.

Lyžiarske sústredenia

Lyžiarske sústredenia sú doplnkovou ponukou k pohybovej príprave. Účasť na nich je dobrovoľná a hradená samostatne. Zúčastniť sa môžu aj iné osoby, ktoré prejavia záujem.

Lyžiarske sústredenia robíme formou zájazdov, ktoré absolvujú rodičia spolu so svojimi deťmi. Počas dňa majú deti vytvorený priestor na zdokonaľovanie svojich lyžiarskych schopností s našimi trénermi.

Tréningy na snehu budú zamerané na osvojenie základov zjazdového lyžovania a zdokonaľovania špeciálnych lyžiarskych zručností, ktoré smerujú k ľahšiemu nácviku súčasnej carvingovej techniky rôznych zjazdárskych disciplín. Postupné zvyšovanie náročnosti s využitím metodiky lyžovania bude zastrešené skúsenými trénermi.

Súčasťou sústredenia je lyžiarska výučba hravou formou, výučba správania sa na zjadovke (Biely kódex) a animačný program pre deti.

 • Sústredenia na snehu nie sú zahrnuté v ročnom poplatku, ich cena sa počíta na základe:
  • Ceny ubytovania, stravy a skipassu
  • Nákladov na trénerov
  • V prípade zabezpečenia spoločnej dopravy: prenajatie vozidla + náklady na dopravu
 • Doprava na na miesto určenia nie je súčasťou ceny sústredenia

 

Sústredenie na sezónu 2022/2023 sa uskutoční 13.1.2023 – 15.1.2023. Prihlásiť sa môžte prostredníctvom

Prihlásiť sa môžete už teraz

Neváhajte, vyplňte krátky formulár a my vás budeme ďalej informovať. Tešíme sa na Vás! 

Garanti Joy Academy

Mgr. Andrej Nikel

 • Telesná výchova a Geografia UMB Banská Bystrica
 • Inštruktor Alpských disciplín III. kvalifikačného stupňa
 • Tréner Severských disciplín II. stupňa
 • Juniorský reprezentant SR v skoku na lyžiach 1997 – 2001
 • Viacnásobný medailista z MSR v juniorskej aj seniorskej kategórii
 • Účastník MS juniorov v skoku na lyžiach 1998, 1999, 2000
 • Účastník Zimnej olympiády mládeže 1999
 • Reprezentácia SR v skoku na lyžiach na Európskej úrovni 1997 – 2001
 • Rozhodca alpských disciplín I. kvalifikačného stupňa
Zuzana Rázusová

PaedDr. Zuzana Rázusová PhD.

 • PaedDr., PhD.-PhD. – Veľký doktorát v rámci športu zjazdové lyžovanie v odbore športová edukológia
 • PaedDr. – Malý doktorát v rámci športu zjazdové lyžovanie v odbore trénerstvo
 • IV. st. kvalifikačný Tréner zjazdové lyžovanie
 • V. st. Tréner Atletika
 • V žiackej kategórií majsterka Slovenska zjazdové lyžovanie slalom 1998, 1999
 • Viacnásobná majsterka Slovenska v behu cez prekážky na 200 m, 400 m v rokoch 1998-2004 v žiackej a juniorskej kategórii

Tréneri

Vladimíra Šnejtová

Mgr. Vladimíra Šnejtová

 • učiteľstvo telesnej výchovy a športu, šport a zdravie FTVŠ Bratislava
 • inštruktorka lyžovania SLZ
 • inštruktorka snowboardingu SAS
 • som súčasťou projektu „Tréneri v škole“
 • účastníčka MMM v KE (19.miesto), účastníčka viacerých polmaratónov

Mgr. Eva Vengerová

 • Univerzita Komenského, Bratislava, Fakulta telesnej výchovy a športu
 • Odbor/špecializácia: pedagogika/učiteľstvo
 • Telesná výchova a občianska výchova
 • Prvá – druhá atestácia pedagogických zamestnancov – Odbor/špecializácia: Telesná a športová výchova
 • SLZ – Inštruktor lyžovania II. triedy /od r. 2004/
 • SAZ – Rozhodca atletiky
 • Vodná záchranná služba SČK – Plavčík, kvalifikačný stupeň- bronz
 • 11 ročná prax Atletický oddiel STU Bratislava – trénerka atletickej prípravy detí v školskom veku ako aj profesionálnej atletickej prípravy
 • Interski Snowsport School – Inštruktorka lyžovania /prax v zahraničí/
 • Viacnásobná medailistka  MSR v sedemboji v žiackych kategóriách
 • V súčasnosti aktívna účastníčka vytrvalostných behov – polmaratónov a maratónov